مقالات،گواهینامه ایزو،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون،شیشه آزمایشگاهی،شیشه های

مقالات،گواهینامه ایزو،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون،شیشه آزمایشگاهی،شیشه های

مقالات

عدم قطعیت اندازه گیری

عدم قطعیت اندازه گیری اطلاعاتی راجع به کیفیت نتایج حاصل از اندازه گیری را بیان می کند. در حقیقت عدم قطعیت شک و گمانی است که درباره نتیجه هر اندازه گیری پدید می آید. ممکن است تصور کنید یک وسیله اندازه گیری کاملاً قابل اعتماد بوده و نتیجه درستی از اندازه گیری ارائه می دهند ولی همیشه در تجهیزات اندازه گیری حتی دقیق ترین آنها جای شک وجود دارد. چون تردید در هر اندازه گیری وجود دارد لذا پاسخ به سوالات زیر ضروری نظر می رسد:‌

– میزان شک و تردید در اندازه گیری چقدر است؟

– این شک تا چه اندازه نادرست و بی اعتبار است؟

نکته مهم دیگر این است که اصطاحات خطا و عدم قطعیت نباید با هم اشتباه شوند. خطا اختلاف بین مقادیر اندازه گیری شده و مقدار واقعی کمیت مورد اندازه گیری است. در صورتی که عدم قطعیت تعیین شک و تردید راجع به نتایج حاصل از اندازه گیری ها است.

به منظور درک بهتر عدم قطعیت اندازه گیری و بدست آوردن اندازه گیری های با کیفیت بالا می توانید با استفاده از لینک های دانلود استانداردها و جزوات مربوط به عدم قطعیت را دانلود نمایید.

مقالات،گواهینامه های ایزو ،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون،کالیبراسیون شرکتی

مقالات،گواهینامه ایزو،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون،شیشه آزمایشگاهی،شیشه های

دانلود جزوات و استانداردهای عدم قطعیت

Download استاندارد اروپایی EA 4/02 در رابطه با تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در کالیبراسیون
Download راهنمای UKAS در رابطه با تخمین عدم قطعیت و اطمینان در اندازه گیری
Download راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان انگلیسی
Download راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان فارسی

Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration

دریافت فایل

مقاله انگلیسی عدم قطعیت اندازه گیری EA-4/02

مقالات،گواهینامه ایزو،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون
A Beginner’s Guide to Uncertainty of Measurement
دریافت فایل

مقاله انگلیسی راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان NPL

راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان
دریافت فایل

مقاله A Beginner’s Guide to Uncertainty of Measurement به زبان فارسی.

صحه گذاری دستگاه های سه بعدی
دریافت فایل

صحه گذاری دستگاه های اندازه گیری سه بعدی CMM مقاله ای از آزمایشگاه فیزیک ملی انگلستان

CMM strategies
دریافت فایل
CMM Probing
Summary
Review Date
Reviewed Item
مقالات،گواهینامه ایزو،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون،شیشه آزمایشگاهی،شیشه های
Author Rating
31star1star1stargraygray