گواهینامه ایزو،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون،حجم سنجی،برگه،کالیبره،استاندارد،سازمان

گواهینامه های ایزو ،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون،کالیبراسیون شرکتی

گروه صنعتگران شیشه آویژه، تولید کننده شیشه الات ازمایشگاهی در ایران می باشـد.
این مجموعه بر پایه سالها تجربه استوار بوده و از مزایای تجهیزات مدرن،کادر مدیریتی دانش محور
و مهندسین زبده و آموزش دیده خود بهره می برد. کلید موفقیت صنعتگران شیشه آویژه ، مدیریت
و پرسـنل فعال این شـرکت است ، این افراد متخصص و مجـرب از سـوی سازمان های بین المللی
مرتبط با بازرسی فنی ، تسـت های غیر مخرب و مهندسی  فعال در سـطح جهان دارای تایـیـد
صـلاحیت و همچنین سابقه فعالیت درخشان می باشد.
گواهینامه ایزو،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون،حجم سنجی،برگه،کالیبره،استاندارد،سازمان
گواهینامه ایزو،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون،حجم سنجی،برگه،کالیبره،استاندارد،سازمان

ایزو چيست؟

(International Organization for Standardization)
ایزو يك سازمان بين المللي است كه با هدف تدوين و توسعه استاندارد هاي مربوط به علوم

و فنون در سطح جهاني تاسيس شده است. استاندارد، معيارهايي را براي تضمين وضعيت

مطلوب (در توليد كالا يا ارائه خدمت) ارائه مي كند تا سازمان ها بتوانند خود را با مشخصات

و الزامات آن تطبيق داده و بخش هاي مختلف كاري را ارتقا دهند. همچنين جهت افزايش سرعت

انجام كارها و استفاده از تخصص و تجربيات ملي و بين المللي، استانداردها مراجع قابل اعتماد

و معتبري مي باشند.گواهینامه ایزو،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون،حجم سنجی،برگه،کالیبره،استاندارد،سازمان
در اين ميان استانداردهاي جهاني با توجه به وسعت كاربرد و بروزرساني مناسب از مقبوليت

بيشتري برخوردارند و سازمان بين اللملي استاندارد ایزو 9001 به عنوان مرجع جهاني نزد كليه

بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده است. استانداردهاي متعدد و متنوعي در زمينه هاي گوناگون

توليدي، خدماتي و مديريتي از طرف ایزو انتشار يافته كه معروفترين و مقبولترين آن نزد سازمان

هاي ايراني سري استانداردایزو 9001است. اهميت اين مشخصات و معيارهاي بين المللي وقتي

دو چندان مي شود كه پديده جهاني شدن و حذف مرزهاي تجاري، رقابتي سخت و نفس گير را

پيش روي سازمان ها قرار داده و عدم توجه به اين مهم، بقاي سازمان را با مخاطرات جدي مواجه مي سازد.

استاندارد ایزو

استاندارد ایزو 9001 سري استاندارد ایزو 9000 مجموعه اي از نيازمندي ها و الزامات مديريتي

را در مراحل مختلف توليد يا عرضه خدمات و با هدف بهبود سيستماتيك مدیریت كيفيت ارائه مي نمايد.

بخش اصلي اين استاندارد ایزو كه مشمول گواهينامه بين المللي شده و دامنه كاربرد آن شامل

همه بنگاه هاي اقتصادي مي شود، ایزو 9001 است. ایزو 9001 اولين بار در سال 1987 منتشر شد

و يك روش بين المللي مديريت را با رويكرد كيفيت ارائه نمود. براساس نياز جامعه جهاني و به دنبال رشد

سريع سازمان ها، در سال 1994 ويرايش دوم اين استاندارد انتشار يافت كه بسياري از نقاط ضعف

نگارش قبلي را پوشش مي داد. اما يك نقطه ضعف عمده اين ويرايش، حجم بالاي مستندات و نسخ

متعدد ایزو 9001:1994 بود كه آخرين ويرايش آن در سال 2000 ميلادي با رويكردي فرايندگرا، يك استاندارد

مناسب، كاربردي و بهينه را ارائه نمود. گواهینامه ایزو،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون،حجم سنجی،برگه،کالیبره،استاندارد،سازمان
ایزو 9001:2008 يك سيستم مديريت كيفيت است كه با تمركز بر كل سيستم كيفيت ،نه تنها بر محصول،در هر سازمان

توليدي يا خدماتي، با هر نوع فعاليت و با هر تعداد پرسنل، قابل بكارگيري می باشد.

ایزو 9001:2008

چرا به سيستم مديريت كيفيت (ایزو 9001:2008) نيازمنديم؟ سازمان ها با هر حجمي از فعاليت، تعداد پرسنل

، ميزان و نوع توليد يا خدمات و سطح نيازهاي مشتريان، نيازمند يك مديريت جامع و هدفمند هستند. مديريتي

كه قادر باشد با تمركز بر سازمان و تغييرات سريع جامعه داخلي و جهاني، اهداف مناسب را تعريف كرده و

استراتژي خود را جهت دستيابي به اين اهداف تعيين نمايد. ایزو 9001 به دنبال آن است تا با استفاده از

جديدترين مفاهيم سیستم مديريت و بكارگيري تجربيات جهاني، اشتغال ذهني مديران را كاهش داده و

يك سيستم هدفمند را طراحي نمايد. سيستم مدیریت کیفیت قادر خواهد بود سازمان را بدون نياز به نظارت

مستقيم مديريت هدايت كند. مديران موفق با كمترين كار، بهترين نتيجه را تامين مي كنند. دخالت مستقيم

در امور كم اهميت، سطح تمركز مديران ارشد را كاهش داده و وظايف نظارتي را تحت الشعاع قرار مي دهد.

شرايط و قوانين جامعه به سرعت در حال تغيير است. تمركز بر اين تحولات و تبيين استراتژي هاي متناسب،

نيازمند فارغ شدن مديران ارشد از امور جزئي سازمان و تعيين كاركرد بهينه سازمان است. مشكلات پرسنلي،

حجم بالايي از مشغله هاي ذهني مديران را تشكيل مي دهد و ایزو 9001مي تواند راهگشاي اين قبيل مشكلات باشد.

مديراني كه به علت حجم زياد كار، از توجه به عوامل بيروني و تغييرات شرايط و قوانين جامعه غافلند،

نمي توانند جهت بهبود فعاليت ها گام بردارند و عمدتا در زندگي شخصي نيز با كمبود زمان مواجهند.گواهینامه

ایزو،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون،حجم سنجی،برگه،کالیبره،استاندارد،سازمان

Summary
Review Date
Reviewed Item
گواهینامه ایزو،کالیبراسیون حجمی،ظروف حجمی،برگه کالیبراسیون،حجم سنجی،برگه،کالیبره،استاندارد،سازمان
Author Rating
51star1star1star1star1star