کاتالوگ،جامع،صنعتگران،شیشه الات،آزمایشگاه،محصولات،لوازم،دیجیتال،شیشه آلات،تجهیزات،ملزومات،لوله

دانلود کاتالوگ صنعتگران شیشه آویژه

کاتالوگ،جامع،صنعتگران،شیشه الات،آزمایشگاه،محصولات،لوازم،دیجیتال،شیشه آلات،تجهیزات،ملزومات،لوله

وسايل شيشه ای بيش ازديگر ملزومات آزمايشگاهی مورد استفاده قرار ميگيرند.جنس اغلب آن ها از بور و سيليكات است.و ميتوانيم آن ها را مستقيما حرارت دهيم و يا در دماهای بسيار پايين نگاه داريم.کاتالوگ،جامع،صنعتگران،شیشه الات،آزمایشگاه،محصولات،لوازم،دیجیتال،شیشه آلات،تجهیزات،ملزومات،لوله

اين نوع شيشه ها با نام تجاری پيركس و همينطور زيماكس معروف هستند.شيشه ماده پايداريست كه

در برابر اكثر مواد شيميايی مقاوم است و با آن ها واكنش نميدهد.برای استفاده صحيح از لوازم شيشه ای

ابتدا بايد با نام آن ها نحوه به كارگيری هريك آشنا شويم تا در موقع آزمايش وسيله مناسب انتخاب شود و

مورد استفاده قرار گيرد.در اين جا قصد داريم با نام و شكل وسايل آزمايشگاهی آشنا شويم.

سپس به مواردي مانند ميزان خطای وسيله ها , كاربرد آن ها و روش استفاده از هريك خواهيم پرداخت.

کاتالوگ،جامع،صنعتگران،شیشه الات،آزمایشگاه،محصولات،لوازم،دیجیتال،شیشه آلات،تجهیزات،ملزومات،لوله

Summary
Review Date
Reviewed Item
کاتالوگ،جامع،صنعتگران،شیشه الات،آزمایشگاه،محصولات،لوازم،دیجیتال،شیشه آلات،تجهیزات،ملزومات،لوله
Author Rating
51star1star1star1star1star