باشگاه مشتریان،کارگزاران ،شیشه های پیرکس،لیست قیمت شیشه الات،همکاران،نمایندگان،فروشندگان،ثبت

باشگاه مشتریان،کارگزاران ،شیشه های پیرکس،لیست قیمت شیشه الات،همکاران،نمایندگان،فروشندگان،ثبت

درباره باشگاه مشتريان صنعتگران شیشه آویژه
باشگاه مشتريان صنعتگران شیشه آویژه در راستای ايجاد پل ارتباطی مستحکم با همراهان هميشگی و با هدف افزايش سطح رضايتمندی مشتريان و بهبود خدمات و فروشگاه اینترنتی راه اندازی گرديده است.هدف از راه اندازی باشگاه مشتريان صنعتگران شیشه آویژه ، علاوه بر استحکام روابط بین پارس آنلاین و مشتريان ومخاطبان ، ارائه خدمات ویژه به اعضای باشگاه علاوه بر خدمات متعارف می باشد.مشتريان شرکت صنعتگران شیشه آویژه قادر خواهند بود ضمن عضويت در باشگاه مشتریان از لحظاتی جذاب و خدماتی متفاوت برخوردار گشته و در ازای عضویت در باشگاه مشتريان صنعتگران شیشه آویژه ، خرید سرویس اینترنتی و شرکت در نظرسنجی ها امتیاز کسب نمايند و از مزایای مختلف باشگاه مشتريان بهره مند گردند.

باشگاه مشتریان،کارگزاران ،شیشه های پیرکس،لیست قیمت شیشه الات،همکاران،نمایندگان،فروشندگان،ثبتباشگاه مشتریان،کارگزاران ،شیشه های پیرکس،لیست قیمت شیشه الات،همکاران،نمایندگان،فروشندگان،ثبت

باشگاه مشتریان،کارگزاران ،شیشه های پیرکس،لیست قیمت شیشه الات،همکاران،نمایندگان،فروشندگان،ثبت

Summary
Review Date
Reviewed Item
باشگاه مشتریان،کارگزاران ،شیشه های پیرکس،لیست قیمت شیشه الات،همکاران،نمایندگان،فروشندگان،ثبت
Author Rating
51star1star1star1star1star