استاندارد آزمایشگاه،ظروف حجمی،ظرف های شیشه ای،آی دی اس،شیشه الات،اپراتور،17025،ایزو،الزامات

استاندارد ISO 17025 چیست؟

ISO 17025 – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. این آزمایشگاه نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان را محصولات یا خدمات آن به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد. این استاندارد به گونه‌ای تدوین شده که الزامات استاندارد ISO 9001 که به خدمات آزمون و کالیبراسیون مربوط می‌شود را شامل گردد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را تعیین کند.

استاندارد آزمایشگاه،ظروف حجمی،ظرف های شیشه ای،آی دی اس،شیشه الات،اپراتور،17025،ایزو،الزامات

استاندارد آزمایشگاه،ظروف حجمی،ظرف های شیشه ای،آی دی اس،شیشه الات،اپراتور،17025،ایزو،الزامات

 

این استاندارد از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:

  1. قلمرو
  2. منابع اصلی
  3. واژگان فنی و تعاریف
  4. الزامات مدیریتی
  5. الزامات فنی

بندهای 4 و 5 محتوی الزامات اصلی برای احراز صلاحیت هستند.

الزامات مدیریتی: آزمایشگاه  متقاضی باید اسناد فنی و رویه‌های کاری در زمینه‌های زیر را آماده کند:

–         سازمان آزمایشگاه

–         نظام کیفی

–         کنترل اسناد

–         رویه بررسی درخواست ها، مناقصه‌ها و قراردادها

–         استفاده از پیمانکاران فرعی

–         خدمات خرید و تامین

–         خدمات به ارباب رجوع

–         شکایات

–         کنترل آزمون‌ها یا کالیبراسیون‌های نامنطبق

–         اقدامات اصلاحی

–         اقدامات بازدارنده

–         ممیزی داخلی

–         بازنگری مدیریتی

الزامات فنی: رویه‌های فنی مورد نیاز برای موارد زیر

–         کارکنان- امکانات و شرایط محیطی

–         روش‌های آزمون و کالیبراسیون و روش اعتبارسنجی

–         تجهیزات

–         ردیابی اندازه‌گیری‌ها

–         نمونه برداری

–         حمل و نقل اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون

–         تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون

–         گزارش‌دهی نتایج

اولین گام در اقدام برای اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025، تهیه نظامنامه مدیریت کیفیت آزمایشگاه می‌باشد.

صفحات اولین متن استاندارد

استاندارد آزمایشگاه،ظروف حجمی،ظرف های شیشه ای،آی دی اس،شیشه الات،اپراتور،17025،ایزو،الزامات
Summary
Review Date
Reviewed Item
استاندارد آزمایشگاه،ظروف حجمی،ظرف های شیشه ای،آی دی اس،شیشه الات،اپراتور،17025،ایزو،الزامات
Author Rating
51star1star1star1star1star