ارلن مایر،بالن ژوژه،استوانه مدرج،بشر،لوله آزمایش،پیکنومتر،مزور،پیپت،بورت،دسیکاتور،بورت ساده،اتوماتیک،گیر

ارلن مایر،بالن ژوژه،استوانه مدرج،بشر،لوله آزمایش،پیکنومتر،مزور،پیپت،بورت،دسیکاتور،بورت ساده،اتوماتیک،گیر ارلن مایر،بالن ژوژه،استوانه مدرج،بشر،لوله آزمایش،پیکنومتر،مزور،پیپت،بورت،دسیکاتور،بورت ساده،اتوماتیک،گیر ارلن مایر،بالن ژوژه،استوانه مدرج،بشر،لوله آزمایش،پیکنومتر،مزور،پیپت،بورت،دسیکاتور،بورت ساده،اتوماتیک،گیر

نمونه کارهای ساخته شده مشتریان ،ارلن مایر،بالن ژوژه،استوانه مدرج،بشر،لوله آزمایش،پیکنومتر،مزور

ارلن مایر،بالن ژوژه،استوانه مدرج،بشر،لوله آزمایش،پیکنومتر،مزور،پیپت،بورت،دسیکاتور،بورت ساده،اتوماتیک،گیر

شیشه آلات آزمایشگاهی یکی از بخش‌های جدایی ناپذیر آزمایشگاه‌ها هستند. آشنا بودن با وسایل

و شیشه آلات آزمایشگاهی بخش مهمی از مهارت‌هایی است که برای هر فعالیت علمی و پژوهشی

در زمینه شیمی به آن نیازمندید. در این جا اجمالاً با مهم ترین شیشه آلات آزمایشگاهی و ابزارهایی که

در فعالیت‌های علمی شیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد آشنا می‌شوید.ارلن مایر،بالن ژوژه،استوانه مدرج،بشر،لوله آزمایش،پیکنومتر،مزور،پیپت،بورت،دسیکاتور،بورت ساده،اتوماتیک،گیر

شما میتوانید شیشه آلات آزمایشگاهی خود را برای تعمیر و باز سازی ونیز ساخت وطراحی آن طبق نمونه یانقشه به این مرکز ارسال نمایید.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3-55756242-021 تماس حاصل فرمایید

ساخت و تعمیر شیشه آلات آزمایشگاهی طبق نمونه یا نقشه و نیز طراحی شیشه آلات آزمایشگاهی،قیمت روز شیشه های آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی،ملزومات آزمایشی

ساخت شیشه آلات آزمایشگاهی طبق نمونه یا نقشه

بازسازی و طراحی شیشه آلات آزمایشگاهی

Summary
Review Date
Reviewed Item
ارلن مایر،بالن ژوژه،استوانه مدرج،بشر،لوله آزمایش،پیکنومتر،مزور،پیپت،بورت،دسیکاتور،بورت ساده،اتوماتیک،گیر
Author Rating
41star1star1star1stargray